Portfolio Categories ścieżki rowerowe
-1
archive,tax-portfolio_category,term-sciezki-rowerowe,term-48,cookies-not-set,stockholm-core-2.3,wpa-excerpt,select-theme-ver-8.9,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_menu_,qode-mobile-logo-set,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Budowa ścieżek rowerowych

Budowa ścieżek rowerowych, 2 kładek przez rzekę Płonkę, tunelu pod torami kolejowymi i parkingów typu „Parkuj i Jedź” (2019-2021).

 • Inwestor: Gmina Miasto Płońsk
 • Kontrakt: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.
 • Część 1. Zadanie realizowane w trybie zaprojektuj i wybuduj – budowa brakujących odcinków ścieżek rowerowych, 2 kładek przez rzekę Płonkę, tunelu pod torami kolejowymi i parkingów typu „Parkuj i Jedź” oraz budowa i wymiana oświetlenia
 • Termin realizacji: 04.2019 – 09.2021

Przedsięwzięcie polegało na zaprojektowaniu oraz budowie brakujących odcinków ścieżek rowerowych od osiedla Poświętne pod trasą drogi ekspresowej S7, mostem w ciągu ulicy Żołnierzy Wyklętych, na odcinku od ulicy Kopernika do planowanej Obwodnicy Zachodniej pod mostem kolejowym oraz w ciągu ulicy 1-go Maja, 2 kładek rowerowych nad rzeką Płonką, tunelu pod torami kolejowymi, 3 parkingów typu “Parkuj i Jedź” (przy ul. Żołnierzy Wyklętych, ul. Mazowieckiej i obwodnicy zachodniej), oraz budowie oświetlenia wzdłuż ścieżek rowerowych i wymianie oświetlenia przy ul. Kopernika i ul. Młodzieżowej w Płońsku.

Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska

Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska.

 • Inwestor: Gmina Miasto Płońsk
 • Kontrakt: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Budowa projektowanej obwodnicy zachodniej im. Jana Pawła II  w  Płońsku  od km 1+015 do 2+817,81 długości 1802,81m oraz

Budowa obwodnicy wewnętrznej centrum miasta Płońska km 0+000 – 0+650,72

 • Termin realizacji: 08.2019 – 06.2021

Równie ważna, co Obwodnica Zachodnia jest wybudowana przez ZDiM ulica Generała Jerzego Grobickiego czyli Obwodnica Wewnętrzna Miasta Płońsk na odcinku od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Grunwaldzkiej. W ramach inwestycji wykonano warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni, chodników i ścieżek rowerowych, wybudowano parking dla samochodów osobowych, skrzyżowanie o ruchu okrężnym (u zbiegu ulic Wolności i Grunwaldzkiej), kanalizację deszczową, oświetlenie oraz oznakowanie pionowe i poziome, urządzono zieleń i zagospodarowano teren w obrębie obwodnicy.

Dane projektu:

–   kategoria techniczna drogi – L,

–   kategoria ruchu KR 2,

–   szerokość nawierzchni jezdni – 6,00 m (2×3,00),

–   parking dla samochodów osobowych liczący 32 miejsca postojowe o wymiarach 2,30 m x 4,50 m oraz 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 4,50 m.

–   obustronne jednokierunkowe ścieżki rowerowe – 1,50 m szerokości,

–   obustronne chodniki – 1,50 m szerokości,

–   długość wykonanego fragmentu obwodnicy 567,22 m (długość całkowita: 650,72 m).

 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 3021W oraz nr 3075W

Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 3021W oraz nr 3075W (ulica Kopernika od ul. Szkolnej i ul. Młodzieżowa od ronda) (2019 – 2020)

 • Inwestor: Gmina Miasto Płońsk, Powiat Płoński
 • Kontrakt: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Część 5. Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ciągu dróg nr 3021W oraz nr 3075W (ulica Kopernika od ul. Szkolnej i ul. Młodzieżowa od ronda)

 • Termin realizacji: 10.2019 – 11.2020

Przedsięwzięcie polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3075W (ul. Kopernika

w Płońsku) poprzez budowę drogi rowerowej szer. 2 x 1,5m  i chodnika o szer. 2 x 1,5-2,0m oraz przebudowie drogi powiatowej nr 3021W Płońsk-Raciąż (ul. Młodzieżowa w Płońsku) poprzez budowę ciągu pieszo-rowerowego i chodnika o zmiennych szerokościach. Ponadto wykonano nasadzenia zieleni, oznakowanie pionowe i poziome oraz zainstalowano stojaki na rowery, wiatę na rowery oraz samoobsługową stację naprawy rowerów.

 

Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk

Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin (2019 – 2020) czyli ścieżki rowerowe do Arcelina.

 • Inwestor: Gmina Miasto Płońsk, Powiat Płoński
 • Kontrakt: Budowa ścieżek rowerowych w ramach działania ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej.

Część 4. Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin

 • Termin realizacji: 10.2019 – 11.2020

Inwestycja polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego przy drodze nr 3021W Płońsk – Raciąż na odcinku Płońsk – Arcelin o łącznej długości 2450 m. W ramach zadania przebudowano nawierzchnię  jezdni szer. 6,0 m, zbudowano ciąg pieszo-rowerowy o szer. 2,5 m, wykonano  odwodnienie  oraz oznakowanie pionowe i poziome.